Nozares

Ieguves rūpniecība

Pielietojuma sfēras:    
 • Smilšu un grants ieguve
 • Raktuvju pārstrādes atkritumu pārsūknēšana
 • Zelta pārstrādes atkritumu reklamācija
 • Sārņu savākšana, dīķu pārsūknēšana
 • Dzelzs rūdas atlieku pārstrāde
 • Ogļu rūdas atlieku pārstrāde
 • Šahtu sārņu pārsūknēšana
 • Smalcinātāju nostādņu pārsūknēšana
 • Smalcināšans pārpalikumu pārsūknēšana
 • Applūstošo platību sūknēšana
 • Nosēdtilpņu izsūknēšana
 • Biezu šķidrumu pārsūknēšana

Modeļi

Bagari un bagarēšanas aprīkojums

Pateicoties inovatīvajām tehnoloģijām, Dragflow bagari un bagarēšanas aprīkojums ir pierādījuši sevi kā uzticamu risinājumu bagarēšanas darbos visā pasaulē. Bagarus ir iespējams aprīkot ar elektriskajiem un hidrauliskajiem sūkņiem.  Dažādu izmēru bagari būs piemēroti jebkura

Dragflow

Dragflow sūkņi viegli pārsūknē jebkādus šķidrumus – sākot ar netīru ūdeni, līdz par visbiezākajai kanalizācijai, kuras sastāvā ir liela cietu vielu daļiņu koncentrācija. Dragflow sūkņi ir vislabākā izvēle darbiem zemūdens derīgo izrakteņu ieguvei, kā arī bagarēšanas